Værktøjer

Et værktøj, der passer til formålet, gør det nemmere at løse opgaven. d60 kan levere specifikke applikationer, der matcher din måde at drive forretning på. Vi synes, at et værktøj skaber mest værdi, når det gør dig i stand til at løse en kompleks opgave enkelt.

Portaler

En portal samler viden og værktøjer ét sted. d60 kan bygge en solid portalløsning, der er optimeret i forhold til dine, og dine kunders, specifikke behov. Når først portalen er udviklet, kan nye funktionaliteter hurtigt implementeres. Vi har udviklet et produkt ved navn PowerPortal, som er en portalløsning der kan tilpasses dine behov.

Integrationer

En integration kan sikre et optimalt flow af data, automatiserede arbejdsgange og strømlinede processer. d60 kan hjælpe med en integrationsløsning. Mellem interne systemer eller eksternt med for eksempel en kunde eller en børs.

Cases

Fuel Efficiency værktøj til DS Norden

DS Norden er et af Danmarks ældste internationale shipping-selskaber med aktiviteter over hele verden. DS Norden skulle bruge en platform til overvågning af performance på deres skibe. Formålet var at give et hurtigt visuelt overblik på en række forskellige parametre samt sikre mulighed for handling og kommunikation.

Læs mere her

Integration til
AK-Centralen


AK-Centralen optimerer, overvåger og kvalitetssikrer køle- og frostinstallationer i mere end 2000 nordiske supermarkeder. Virksomheden efterspurgte en integration, som kunne udnytte sensordata til at sikre temperaturkvalitet og optimere deres kunders energiforbrug.

Læs mere her