AK-Centralen

AK-Centralen optimerer, overvåger og kvalitetssikrer køle- og frostinstallationer i mere end 2000 nordiske supermarkeder. Virksomheden efterspurgte en integration, som kunne udnytte sensordata til at sikre temperaturkvalitet og optimere deres kunders energiforbrug.

AK-Centralen ønskede en skræddersyet tovejs-integration mellem deres interne systemer og butikkernes køleudstyr. Formålet var at skabe en høj temperaturkvalitet til lavest mulige energiomkostning for deres kunder ved at strukturere sensordata og databehandling.

LØSNINGEN: INTEGRATION TIL SENSORER SIKRER TEMPERATURKVALITET

d60 har udarbejdet en integration, som aflæser temperaturen i køle- og frostinstallationer og fremsender denne data til AK-Centralen. Integrationen skaber mulighed for, at følge hvordan temperaturen bevæger sig i forhold til et fastlagt temperaturinterval. Hvis temperaturen afviger fra dette interval, udsendes en alarm til AK-Centralen. I sådanne situationer behandler operatør-teamet de indkomne alarmer ved enten at bede kundens personale om at udføre nogle afhjælpende handlinger eller, hvis nødvendigt, foretage et servicetilkald.

 

Videreudvikling af TQ-integrationen faciliterer, at en dynamisk fjern-regulering af termostaterne nu er mulig. Det betyder, at mange af de tidligere alarmsituationer kan undgås, da termostaterne i butikkernes køleudstyr er selvregulerende. Dermed opnås den optimale temperaturkvalitet til lavest mulige energiomkostning.

dash

Fordele ved AK-Centralens løsning

  • Dynamisk regulering af temperatur sikrer temperaturkvalitet
  • Energioptimering - Skåner miljøet og sparer kunderne for unødvendigt høje energiregninger
  • Optimeret serviceniveau
  • Intern effektivisering af ressourceforbrug
PROCES & SAMARBEJDE

Den indledende analysefase startede med en forundersøgelse, hvor AK-Centralen og d60 fik kortlagt scopet samt afdækket mulige risici. Dette resulterede i et løsningsforslag, som dannede beslutningsgrundlaget for den videre proces. AK-Centralens projektleder Rasmus Gøttsch udtrykker en tilfredshed med projektets indledende analysearbejde samt med udviklingen af integrationen. Han lægger blandt andet stor vægt på det tætte samarbejde i udviklingsfasen, hvor den fælles iterative dialog har været afgørende for løsningen.

I henhold til hvordan integrationen forbedrer den tidligere proces, fortæller Rasmus Gøttsch:

”Integrationen åbner et helt nye forretningsvindue. Nu kan vi hjælpe vores kunder med at spare energi på køle- og frostanlæg og forbedre deres temperaturkvalitet på en ny og mere effektiv måde. Vores produktionskapacitet er også blevet forbedret i forhold til vores kunder, så vi kan servicere vores kunder hurtigere og samtidig nå ud til flere.”

Projektet har været under kontinuerlig udvikling siden 2016.