Sådan realiserer vi din strategi 

Sammen skaber vi skræddersyede digitale løsninger, der optimerer og nytænker din forretning. Så du kan arbejde smartere, og bruge tiden dér hvor det er værdifuldt for dig. Måske vil de digitale muligheder revolutionere hele din forretning? Vi står klar til at hjælpe dig. Fra idé til implementering. 

Design

Vi går systematisk til værks, når din virksomhed skal digitaliseres. I samarbejde med dig klarlægger vi dine behov og vurderer, hvordan it-systemer og -processer på bedste vis bliver en del af din virksomhed.

Analyse

Vi ønsker at forstå dine udfordringer. Din forretning. Med udgangspunkt i dit kendte behov analyserer vi os frem til den bedste løsning. Vi udarbejder et løsningsforslag, som har til formål at danne et beslutningsgrundlag for den videre proces. Og vi sikrer os, at du er involveret i processen og bliver inddraget i løsningen. Det er nemlig her værdien skabes.

Design

Vi tror på, at en løbende forventnings-afstemning er afgørende for at skabe bæredygtig værdi. Løsningsoplægget spiller derfor en vigtig rolle i vores fælles iterative dialog. Vi udvikler mock-ups af designet og interaktive wireframes af løsningen; identificerer brugertyper; kortlægger brugerflows og tegner arkitektur over løsningens opbygning.

Specifikation

Med udgangspunkt i løsningsdesignet udarbejder vi en kravspecifikation. Specifikationen angiver en identifikation af user stories, test cases og scenarier. Vi estimerer omfanget af opgaverne og sammenholder disse med jeres budget. På den måde skaber vi en detaljeret plan over løsningen og gør den klar til udvikling.

dash

Develop

Der kan være langt fra idé til komplet løsning. Vi tager ansvar for den digitale omstilling. Udvikling af software og realisering af business case. Undervejs tilpasser vi løsningen, hvis det bliver nødvendigt – på den måde sørger vi for, at softwareløsningen er både kvalitetssikret og testet.

Agil udvikling

Vi omsætter idé til færdig løsning og påtager os ansvaret for udvikling af løsningen og realisering af business case. Vores tilgang er agil og fleksibel. Det betyder, at vi undervejs i processen sammen har mulighed for at tilpasse løsningen. Og selvfølgelig at du hele tiden er opdateret på fremdrift og økonomi.

Accepttest

Forud for accepttesten holder vi en demonstration af din løsning, hvor vi gennemgår de centrale funktioner i løsningen. Formålet med accepttest er, at forretningsbrugerne kan afprøve systemet ud fra en forretningskontekst, og dermed sikre at systemet lever op til virksomhedens behov.

Implementering

Den succesfulde løsning er, den der bliver brugt og skaber værdi for din forretning. Vores metode sikrer en høj kvalitet i den tekniske udrulning og implementering af løsningen og skaber det bedste fundament for en høj brugeradoption.

Operate

Vi hjælper med drift, support og optimering.
Og vi sikrer os, at løsningen giver den ønskede 
operationelle værdi.

Drift

Vi kan hjælpe dig med at drifte din løsning i en skybaseret databehandlingsplatform.

Support

De forretningskritiske systemer vi udvikler har en høj operationel værdi og kræver en høj oppetid. Derfor har vi mulighed for at tilbyde support på leverede løsninger samt systemovervågning for at sikre en hurtig responstid.

Samarbejde eller spørgsmål - lad os kontakte dig